Upravit stránku

Sportovní hry s basketbalem

Sportovní hry s basketbalem jsou pohybové hry, určené dětem z mateřských škol (ve věku od 4 do 6 let). V aktuálním školním roce 2020/2021 se do projektu zapojují 4 pardubické mateřské školy.

Celkový počet dětí, které sportovaly či sportují s klubem BK JIP Pardubice v letech 2014 až 2020, je bezmála 400! "Jsme nesmírně potěšeni, že tento projekt má velmi pozitivní odezvu jak ze strany dětí, které s námi sportují, potažmo jejich rodičů, tak i ze strany vedení mateřských škol," podotkl René Peška, PR manažer pardubického klubu.

Jak kroužky fungují v praxi? Lektoři spolupracující s basketbalovým klubem vyzvednou děti v mateřských školách vždy cca 30 minut před začátkem kroužku a odvedou je do tělocvičny, povětšinou sousedící s mateřskými školami, kde dětem pomohou s převlékáním. Následně probíhá kroužek, vždy pod vedením dvou zkušených a proškolených lektorů.

"Jak už napovídá samotný název kroužků - Sportovní hry s basketbalem - , nejedná se o basketbalové tréninky jako takové," říká René Peška k náplni kroužků. "Primární důraz je kladen na všeobecný pohybový rozvoj dětí, vždy formou zábavných her a soutěží. Basketbalové činnosti, jako jsou přihrávky, driblink atd., jsou lektory zařazovány jen v části kroužku, coby jakási "ochutnávka"."

Pokud vás projekt Sportovních her s basketbalem zaujal a máte zájem vašeho syna či vaši dceru přihlásit, byť mateřská škola, do níž váš potomek dochází, není do projektu zapojena, kontaktujte koordinátora projektu prostřednictvím kontaktů uvedených v infoboxu.
Cena kroužku za školní rok 2020/2021 činí 1200 Kč.

Děkujeme za podporu partneřům projektu