Upravit stránku
31. 08. 2020

Informace pro fanoušky


Uvnitř článku naleznete souhrnné informace ohledně vstupenek a organizace domácích zápasů BK JIP Pardubice v nadcházející sezoně 2020/2021.

Vzhledem k současným a možným budoucím mimořádným opatřením vyhlášeným Vládou ČR, MZČR či Krajskou hygienickou stanicí Pardubického kraje, bude klub moci využít pouze částečnou kapacitu Sportovní haly Dašická či enteria areny. Aktuálně je divácká kapacita omezena na 50% plné kapacity.

Postup při utkáních hraných ve Sportovní hale Dašická:

Klub si vyhrazuje právo upřednostnit jeho dlouhodobé podporovatele, tedy majitele permanentních vstupenek. Těmto zároveň po dobu platnosti vládních opatření, souvisejících s pandemií koronaviru, nemůže garantovat konkrétní zakoupené místo, naopak si vyhrazuje právo určit místa k sezení v souladu s mimořádnými opatřeními.

Po dobu trvání platnosti současných nařízení, omezujících kapacitu hracích hal na 50%, či při možných dalších budoucích opatřeních, nebude možné zakoupit vstupenky na jednotlivá utkání. Vstup na domácí zápasy bude umožněn pouze majitelům permanentních vstupenek.

Postup při utkáních hraných v enteria areně:

Klub si vyhrazuje právo upřednostnit jeho dlouhodobé podporovatele, tedy majitele permanentních vstupenek. Těmto vyhrazuje místa v sektorech 113, 206 a 214. V těchto sektorech si taktéž vyhrazuje právo určit místa k sezení v souladu s mimořádnými opatřeními. 

Po dobu trvání platnosti současných nařízení, omezujících kapacitu hracích hal na 50%, či při možných dalších budoucích opatřeních, bude možné zakoupit vstupenky na jednotlivá utkání jen v omezené míře.

Všechna domácí utkání bez ohledu na místo konání budou provázet tato hygienická opatření:

  • všichni návštěvníci SH Dašická i enteria areny musí mít zakrytá ústa a nos
  • před vstupem do SH Dašická i enteria areny platí povinnost použít dezinfekci rukou
  • návštěvníci SH Dašická i enteria areny jsou povinni dodržovat doporučené rozestupy 2m
  • návštěvníci SH Dašická i enteria areny mohou obsadit pouze vyhrazená místa ve vyhrazených řadách a sektorech

Žádáme fanoušky o zodpovědné chování a zvážení své účasti v případě respiračních potíží.

Další informace

V případě, že možná budoucí mimořádná opatření Vlády ČR dále omezí kapacitu hal na méně než 25%, klub si vyhrazuje právo umožnit vstup prvně příchozím majitelům permanentních vstupenek, až do naplnění aktuálně povolené kapacity. Držitelé permanentních vstupenek, jimž by z kapacitních důvodů nebyl umožněn vstup na domácí utkání, získají možnost finanční slevy při nákupu permanentní vstupenky na sezonu 2021/2022. Výše této slevy by se odvíjela od počtu domácích zápasů, na které by držitelům permanentek nebyl umožněn vstup.

Děkujeme všem fanouškům za podporu, za pochopení a zejména za respektování zmiňovaných opatření.