Upravit stránku

Sportovní hry

Sportovní hry s basketbalem jsou pohybové hry, určené výhradně dětem z mateřských škol (ve věku od 4 do 6 let). Probíhají na dvou místech v Pardubicích, přičemž důraz je kladen na všeobecný pohybový rozvoj dětí, vždy formou zábavných her a soutěží. V aktuálním školním roce 2017/2018 se do projektu zapojili děvčata a chlapci z šesti pardubických mateřských škol.

Není vaše mateřská škola zapojena do projektu? Pokud vás projekt Sportovních her s basketbalem zaujal a máte zájem vašeho syna či vaši dceru přihlásit, byť mateřská škola, do níž váš potomek dochází, není do projektu zapojena, kontaktujte koordinátora projektu (Sandra Nečasová, tel.: 736 / 679 808). Cena kroužku za školní rok 2017/2018 činí 1200 Kč.

Sportovní hry s basketbalem

Úterý: 14:45 - 15:30 (tělocvična ZŠ Studánka)
Čtvrtek: 14:15 - 15:00 (hala Dukla)